Promjene u funkcionalno-prostornoj strukturi Osijeka nakon 1991. godineReport as inadecuate
Promjene u funkcionalno-prostornoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.72. No.2. February 2011. -

Raspadom Jugoslavije i prijelazom iz socijalističkoga planskog u kapitalističko tržišno gospodarstvo te zbog Domovinskog rata i provedene privatizacije, funkcionalno-prostorna struktura grada Osijeka doživjela je transformaciju. Cilj je ovog rada istražiti, analizirati i definirati promjene u funkcionalno-prostornoj strukturi Osijeka nakon 1991. godine. Najznačajnija je prenamjena industrijskih zemljišta u trgovačku, poslovnu ili stambenu namjenu.

gradske funkcije; iskorištavanje gradskog zemljišta; gospodarska tranzicija; funkcionalno-prostorna struktura grada; OsijekAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents