Ekološka međuovisnost i pitanje identiteta: iz perspektive kršćanske ekofeminističke teologijeReport as inadecuate
Ekološka međuovisnost i pitanje identiteta: iz perspektive kršćanske ekofeminističke teologije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.19 No.3 December 2010. -

Rad se bavi pitanjem religijskog identiteta žene u kontekstu postmoderne te istražuje percepciju prirode i odnosa čovjeka i prirode, koja je obilježena kolektivnim sjećanjem o čovjekovoj dominaciji nad prirodom. Stereotip čovjekove superiornosti nad prirodom je još uvijek duboko ukorijenjen u kolektivnoj svijesti. U tom smislu, pozitivan doprinos kršćanskog teološkog ekofeminizma je vrlo bitan, budući da otkriva i lomi predrasude modela ljudske superiornosti nad prirodom, pomoću kritičkog povijesnog pregleda pojedinih religijskih tradicija. Ekofeministička teologija je zapravo globalni međureligijski fenomen koji naglašava etiku uzajamnosti te međuovisnost svih odnosa unutar mreže života. S filozofijskog gledišta, teološki ekofeminizam spaja dva oblika diskriminacije: nasilje nad ženama i nasilje nad prirodom i našim planetom. Rad je podijeljen u tri dijela. Počinje s konceptualnim ocrtavanjem pitanja identiteta žene u postmoderni. Nakon toga razmatra osnovne implikacije feminističke teologije i religijskog identiteta žene. Treći, završni, dio rada se usmjerava na pitanja ekološke međuovisnosti i identiteta žene, rodne hijerarhije i odnosa između čovjeka i prirode unutar kršćanskog religijskog prostora.

ekofeministička teologija; ekološka pravda; ekološka međuovisnost; feministička teologija; ravnopravnost rodova; postmodernizam; ženski identitetAuthor: Nadja Furlan Štante - ; Znanstveno-istraživački centar, Fakultet za humanističke studije, Sveučilište Primorska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents