Planiranje pokusa u industriji - Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.5 No.3-4 December 2010.Report as inadecuate
Planiranje pokusa u industriji - Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.5 No.3-4 December 2010. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.5 No.3-4 December 2010. -

Ovim pregledom izdvojeni su interesantni planovi pokusa za primjenu u industriji kako bi se istaknula njihova učinkovitost kod reduciranja broja potrebnih pokusa i povećanja kvalitete informacija. Opisani su potpuni i djelomični faktorijalni planovi pokusa, zatim metoda odzivne plohe i pripadajući planovi za opis nelinearnih odziva, kao i upotreba računalom generiranih planova pokusa. Opisana je Taguchijeva metoda planiranja pokusa pogodna za primjenu u proizvodnji i kontroli kvalitete. Diskutirana je upotreba analize varijance u prehrambenom inženjerstvu, kao osnovna statistička metoda za analizu osjetljivosti čimbenika, kao i upotreba višestruke linearne regresije za analizu osjetljivosti, modeliranje i optimiranje procesa.

planiranje pokusa; dijelomični faktorijalni plan; Box-Wilsonov plan; Box-Behnkenov plan; Taguchijeva metoda; analiza varijance; višestruka linearna regresijaAuthor: Marko Ukrainczyk -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents