Kazivanja o nadnaravnom - prema lokalnim temeljima grupne pripadnostiReport as inadecuate
Kazivanja o nadnaravnom - prema lokalnim temeljima grupne pripadnosti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Etnološka tribina : Journal of Croatian Ethnological Society, Vol.40 No.33 December 2010. -

U tekstu autor na osnovi nedavno provedenog intervjua s kazivačima Dalmatinske zagore i Bukovice pokazuje kako pričanje o nadnaravnim bićima poput vila, vukodlaka, vještica i dr. može biti snažan indikator lokalne pripadnosti i političko-etničkih stanja. Afirmirano pričanje o nadnaravnim bićima pokazuje povijesnu, političku i etničku koherentnost lokalnih skupina dok, s druge strane, negiranje, racionaliziranje i autocenzura kazivača upućuje na pripadnike skupina koje žive na etnički i politički slojevitom području nakon Domovinskoga rata.

nadnaravna bića; tradicijska vjerovanja; kazivači; grupna pripadnostAuthor: Luka Šešo - ; Odsjek za etnologiju, HAZU

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents