Srednjovjekovna keramika s lokaliteta Borinci - Crkvište - Crni Gaj 1961.Report as inadecuate
Srednjovjekovna keramika s lokaliteta Borinci - Crkvište - Crni Gaj 1961. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Opuscula Archaeologica : Papers of the Department of Archaeology, Vol.34 No.1 December 2010. -

U radu se objavljuju ulomci keramičkih posuda nađeni

1961. g. na lokalitetu Borinci-Crkvište-Crni gaj koji se nalaze

u Zbirci Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta

u Zagrebu. Ulomci se uspoređuju s već objavljenim

cijelim posudama nađenima na istome lokalitetu. Pokušava

se odgovoriti na pitanje pripadaju li one naselju ili

groblju 11–12. stoljeća ili je pak riječ o više različitih pozicija

unutar lokaliteta koje ne pripadaju istom vremenu.

Autor smatra da je riječ o vremenski odvojenim grobljima

koja se nalaze na približno istoj poziciji. Najstariji nalazi

potječu iz 8. i 9. stoljeća.

Borinci; srednji vijek; groblje; naselje; avarodobna groblja; bjelobrdska kulturaAuthor: Krešimir Filipec - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za arheologiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents