Institucije i arhivsko gradivo o znanstvenoj funkciji hrvatskoga društvaReport as inadecuate
Institucije i arhivsko gradivo o znanstvenoj funkciji hrvatskoga društva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, Vol.53 No.1 September 2010. -

Rad pokušava ukazati na problem neočuvanosti arhivskoga gradiva s područja znanstvene djelatnosti, tj. segmenta znanstvene funkcije unutar cjelokupnih društvenih funkcija, ograničivši se na vrijeme institucionalnih oblika njene manifestacije – od 19. stoljeća do recentnog stanja. U tom smislu dani su pregledni podaci o osnutku i osnovnome djelokrugu najstarijih i najdugotrajnijih znanstvenih

institucija na hrvatskom tlu, kao i detaljni podaci o mogućim izvorima za povijest i razvoj znanosti pohranjenima u arhivskim i srodnim institucijama. Oni obuhvaćaju upravne fondove koji su svojim nadležnostima doticali znanstveno područje, znanstvene ustanove u užem smislu znanstveni zavodi i instituti, ali i fondove strukovnih udruga te osobne fondove znanstvenika. Nadalje, izrađena je

svojevrsna tipologija današnjih javnih tijela, organizacija i ustanova koje djeluju na području znanosti odnosno koje na to područje imaju određen upliv različitoga karaktera, uz obrazloženja njihova djelokruga i načina funkcioniranja. Rad je zamišljen kao pregledni, u svrhu pomoći za eventualna istraživanja bilo kojeg segmenta povijesti znanosti i znanstvene djelatnosti u Hrvata.

znanstvena djelatnost; znanstveni fondovi; osobni fondovi znanstvenika; zapisi o znanstvenoj funkcijiAuthor: Silvija Babić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents