MODEL ZA UPRAVLJANJE PONUDOM BANKARSKIH KREDITA ZA STANOVNIŠTVOReport as inadecuate
MODEL ZA UPRAVLJANJE PONUDOM BANKARSKIH KREDITA ZA STANOVNIŠTVO - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.61 No.11 December 2010. -

Pred bankarskim menadžmentom stoji stalni izazov upravljanja proizvodima i uslugama, da bi najboljom kombinacijom resursa ostvario planirani poslovni rezultat, uzevši u obzir tržišne uvjete, ograničenja i potrebe klijenata. Razvijanje novih modela zasnovanih na informacijama iz računovodstva, na internim i na eksternim korisnicima informacija, omogućuje sagledanje i unapređenje bankarskoga poslovanja i kreiranje mogućih scenarija u bankarskome poslovanju. Cilj je ovog istraživanja bio razviti model za upravljanje ponudom bankarskih kredita za segment stanovništva. Razvijeni model prilagodljiv je svakoj banci i poslužit će menadžmentu kao dodatna informacijska podloga u realizaciji poslovnih ciljeva. Primjena navedenoga modela omogućuje donošenje kvalitetnijih i cjelovitijih odluka u planiranju prodaje kredita u poslovanju sa stanovništvom, a primjena modela prikazana je na primjeru velike banke koja posluje na Hrvatskome bankarskome tržištu.

model za kredite stanovništvu; upravljanje bankarskim asortimanom; računovodstvene informacije; bankarsko poslovanje; optimizacija kreditnih proizvodaAuthor: Ticijan Peruško -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents