NOVI PODACI O STANOVNIŠTVU MURTERA OD 15. DO 17. ST.Report as inadecuate
NOVI PODACI O STANOVNIŠTVU MURTERA OD 15. DO 17. ST. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

O stanovništvu Murtera u vremenu prije 19. st. znamo vrlo malo. Povijesna antroponimija može umnogome popuniti tu prazninu, osobito u istraživanju migracija stanovništva. Tu problematiku - vezano uz mjesto Murter - ovdje ćemo produbiti, a na polazištu je neophodno istaknuti kako je nedavno objavljen rad Vladimira Skračića u kojemu su okupljeni svi do sad poznati podaci o murterskim prezimenima, uz prvi put objavljene navode iz spisa šibenskog bilježnika A. Campolonga iz 15. st.

Dakle, ovdje donosimo dodatnu građu o istoj problematici.

Murter; stanovništvo; prezimenaAuthor: Kristijan Juran - ; Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents