ČAKAVSKI DIJALEKT KROZ DVIJE GENERACIJE - PRILOG TEORIJI JEZIČNE PROMJENEReport as inadecuate
ČAKAVSKI DIJALEKT KROZ DVIJE GENERACIJE - PRILOG TEORIJI JEZIČNE PROMJENE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

Peračić Probuđeni glasi, Split 2000 i uspoređuje ga s čakavskim kojim piše njen sin Đermano Senjanović u knjizi Vidi, vidi - teletina ’99, Zagreb 2001. Statističkom analizom odabranih fonoloških varijabli ustanovljavaju se promjene u upotrebi čakavskog idioma. Na osnovi najnovijih teorijskih istraživanja u sociolingvističkoj literaturi o jezičnim promjenama Milroy 2002 analizom se pokazuje da se u dijalektu koji je u kontaktu sa standardnim jezikom najprije gube društveno manje poželjni oblici, tj. oni koji su jezično markirani ili označeni. Dijalekt se mijenja i stvara se novi koine.

čakavski dijalekt; standardni jezik; fonološke varijable; jezična promjenaAuthor: Dunja Jutronić - ; Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mariboru, maribor, Slovenija - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents