RAPSKI RUKOPISNI SV. RUZARIJ IZ GODINE 1676. Prijepis na današnju hrvatsku latiničnu grafijuReport as inadecuate
RAPSKI RUKOPISNI SV. RUZARIJ IZ GODINE 1676. Prijepis na današnju hrvatsku latiničnu grafiju - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

U ovom se radu donosi prijepis Rapskoga sv. ruzarija iz godine 1676. Ruzarij je prepisan današnjom hrvatskom latiničnom grafijom. Prijepisu su dodane bilješke, grafijska tablica i rječnik manje poznatih riječi. U uvodnom tekstu navedene su neke značajke ovoga hrvatskoga čakavsko-ikavskog rukopisa iz XVII. stoljeća.

ruzarij; čakavsko-ikavski govor; jezični spomenik; grafijaAuthor: Julije Derossi - ; -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents