Uloga lokalne zajednice u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada u tranzicijskoj HrvatskojReport as inadecuate
Uloga lokalne zajednice u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada u tranzicijskoj Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. -

Svrha je ovoga rada poticanje rasprave o ulozi lokalne zajednice u Hrvatskoj u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada. Ovaj tekst polazi od teorijskih definicija pojmova: tranzicija, lokalna zajednica, komunalni otpad i sindrom NIMBY. Pregledom provedenih istraživanja i službenih podataka u Hrvatskoj zaključili smo da je doprinos lokalnih zajednica u rješavanju problema komunalnoga otpada vrlo skroman, a glavni je razlog tomu prisutnost sindroma NIMBY među građanima. Stoga je nužno da država uloži napore u edukaciju građana i njhovo poticanje na sudjelovanje u radu organizacija civilnoga društva na području zaštite okoliša.

tranzicija; lokalna zajednica; komunalni otpad; sindrom NIMBY; HrvatskaAuthor: Marko Mustapić - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents