Životinja, žanr i kroatologija - Croatology, Vol.1 No.1 October 2010.Report as inadecuate
Životinja, žanr i kroatologija - Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. -

Polazeći od konstruktivističkih pristupa književnim žanrovima, autorica se

usredotočuje na probleme žanrovske definicije najstarije priče o vuku i

sedam kozlića hrvatske dječje književnosti – -Priče o kozlićih-, koju je Ljudevit Tomšić objavio u drugom svesku svoje zbirke Djetinji vrtić 1877. U radu se donose tri središnje folklorističke definicije ove priče – tematska Aarne, Thompson i Uther, strukturalna Propp i funkcionalna Rumpf – te bivaju omjerene s etnološkim, historiografskim i književnostudijskim uvidima u čitateljske i slušateljske, pedagoške i nakladničke te urbane i ruralne odgojne prakse karakteristične za hrvatsko društvo druge polovine 19. stoljeća.

bajke; priče upozorenja; priče o životinjama; hrvatska dječja književnost; književni žanroviAuthor: Marijana Hameršak - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents