Dubrovnik 1. Svete Lige - Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922.Report as inadecuate
Dubrovnik 1. Svete Lige - Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922. -

Dokle je cijelo kršćanstvo bilo kao strijelom pogođeno, kad se prosuo glas o mletačko-turskom sporazumu, dubrovačka se republika veselila. A imala je i zašto. Njezin gordi neprijatelj bijaše

ponižen i pokazao se u potpunom svijetlu odurnog egoizma i vjerolomstva, a nikako u onome, kako su se Mlečani hvalili:-Nema drugog kršćanskog sjaja do onog, koji iz Mletaka svijetli prema istoku.-

Raspadom Svete Lige Dubrovnik je izbjegao, mudrošću svoje diplomacije, možda najvećoj opasnosti, koja do velikog potresa 1667. bijaše zaprijetila njegovoj slobodi i individualnome razvoju.

Dubrovnik; Sveta LigaAuthor: Božo Cvjetković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents