Petrova crkva kod Novog Pazara - Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922.Report as inadecuate
Petrova crkva kod Novog Pazara - Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922. -

U dolini Raške u blizini mjesta, gdje Deževa utiče u ovu

rijeku, nalazio se grad Ras, koji je sve do Uroša I. bio glavni grad Nemanjića. Grad se spominje više puta za vlade bizantinskih careva, kao što je sačuvan spomen i episkopskoj crkvi toga grada.

To je čuvena «Petrova crkva« ili crkva apostola Petra i Pavla, koja se uzdiže na jednom platou na levoj obali Raške 4 km sjevero-istočno od Novoga Pazara.

Petrova crkva; Novi PazarAuthor: Vlad R. Petković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents