Stakleni strop. Granice u napredovanju žena na radnom mjestuReport as inadecuate
Stakleni strop. Granice u napredovanju žena na radnom mjestu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.65. No.3. October 2010. -

Koliko god društvo u kojem živimo bilo razvijeno i osviješteno, čini se da neki oblici diskriminacije još uvijek nisu iščezli te pogađaju različite skupine ljudi. Oblik diskriminacije o kojemu će biti riječi u ovom radu odnosi se na diskriminaciju koja se pojavljuje na radnom mjestu, a dotiče se isključivo žena. Radi se o obliku diskriminacije za koji se uvriježio naziv „glass ceiling- „stakleni strop-, i kojim se pokušava oslikati situacija u kojoj se mnoge žene nađu tijekom svoje karijere. Taj „stakleni strop- predstavlja gornju granicu do koje je ženi omogućeno napredovanje, i za njezino premošćivanje u pravilu joj treba mnogo više vremena te mora uložiti puno više truda nego muškarac. U prvom dijelu ovoga rada pojasnit ću o kakvom je točno obliku diskriminacije riječ, zatim ću se u drugom dijelu usredotočiti na to na kakvim se osnovama ona temelji te koja su česta opravdanja za postojanje takve vrste djelovanja unutar korporacija. U trećem dijelu skrenut ću pozornost na moralnu neispravnost takve diskriminacije. Kao završni dio rada bit će navedeni neki stvarni primjeri sprječavanja napredovanja.

„glass ceiling-; žene; diskriminacija; radni odnos; tvrtke; napredovanje; karijeraAuthor: Antonija Jergovski - ; Studentica diplomskog studija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents