Struktura Fabrijeva romana Vježbanje života 1985Report as inadecuate
Struktura Fabrijeva romana Vježbanje života 1985 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.65. No.3. October 2010. -

Članak tumači strukturu romana iz naslova, ističući ponavljanja i cjelovitost te odnose vremena događaja i vremena pisanja. Opetovanost je prikazana pomoću Forsterovih odrednica uzorka i ritma, Deleuzeove razlike, Kunderine polifonije i Wagnerovih umjetničkih postupaka. Drugi dio članka eksplicira stilističke postupke na razini riječi, rečenica i idioma.

Autor članka objašnjava uporabu Biblije kao interteksta u romanu. Muirova klasifikacija rabi se za tumačenje odnosa strukture Fabrijeva romana kao kronike i kršćanskoga poimanja povijesti.

Tekst prikazuje odnos pripovjedača i junaka djela te konačno razvrstava umjetninu u svjetlu Fryeeve podjele romana, nalazeći elemente autobiografije i anatomije.

roman; struktura; simboli koji se opetuju; biblijski intertekstAuthor: Dean Slavić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents