Promišljanja o metafizici u filozofiji simboličkih formi Ernsta CassireraReport as inadecuate
Promišljanja o metafizici u filozofiji simboličkih formi Ernsta Cassirera - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.65. No.3. October 2010. -

Članak nastoji približiti hrvatskoj filozofsko-teološkoj akademskoj sredini djelo i misao jednog od najvećih filozofa XX. st., Ernsta Cassirera. Jedan od manje poznatih i komentiranih odsjeka njegove filozofije je metafizika simboličkih formi, koja je iznimno važna za shvaćanje njegove cjelokupne misaone građevine.

Da bi se na pravi način shvatilo Cassirerovu novost i radikalnost u tumačenju bitka i metafizike, nužno je najprije osvijetliti temeljne antropološke postavke i kritiku eleatičke misli, čime se bavi uvodni dio i dio prvog poglavlja članka, te je upravo temeljni pristup u članku čitanje metafizike simboličkih formi pod antropološkim ključem.

Cassirerova metafizika sažeta je oko dva temeljna pola, duha i života, te je stoga pojašnjenje ovih pojmova unutar njegova sustava preduvjet za prikazivanje zaokružene slike o ovoj problematici. Svaki misaoni sustav, pa tako i filozofija simboličkih formi, ima određenih nejasnih momenata, i upravo iznošenje kritika tih elemenata doprinosi boljem razumijevanju filozofovih postavki. To je također slučaj i s metafizikom simboličkih formi, i to je tema drugog poglavlja članka.

Zaključno se može ustvrditi da implikacije Cassirerove metafizike na području antropologije i filozofije kulture, uz potrebnu puno širu i dublju analizu, mogu biti plodonosan poticaj suvremenoj filozofiji, ali i teologiji, osobito na ovim našim prostorima.

metafizika; bitak; duh; život; simboličke formeAuthor: Dražen Volk - orcid.org-0000-0003-2360-1338 ; Teologija u Rijeci Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rije

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents