Upravljanje kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcijaReport as inadecuate
Upravljanje kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.62 No.07. July 2010. -

Opisuje se sustav upravljanja kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija kao integralni dio sustava upravljanja kvalitetom poduzeća. Definirane su i opisane zakonske obveze i odgovornosti sudionika u gradnji vezano uz izvođenje betonskih konstrukcija. Ti sudionici su: projektant, nadzorni inženjer, izvođač radova i proizvođač betona. Detaljno je analiziran proces izvođenja betonskih radova i predlaže se model sustava upravljanja dokumentacijom za sve aktivnosti procesa.

upravljanje kvalitetom; betonska konstrukcija; projekt betonske konstrukcije; izvedba betonske konstrukcijeAuthor: Miroslav Blanda - ; Institut IGH dd, Osijek Zlata Dolaček-Alduk - ; Građevinski fakultet Osijek Dunja Mikulić - ; Građevinski

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents