Konfuzije prognoza i prognoze konfuzija u području energetikeReport as inadecuate
Konfuzije prognoza i prognoze konfuzija u području energetike - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.61 No.7-8 August 2010. -

Analizirajući prognoze kretanja potrošnje energije u cjelini, a posebno nafte, autor je u postojeće doba produžene ekonomske krize došao do zaključka, dijelom i na temelju ranijih analiza prognoza kretanja potrošnje energije da postoji očita neusklađenost.

Neusklađenost proizlazi s jedne strane iz tendencija usporavanja rasta potrošnje energije, pretežno zbog racionalizacije koja ima različite korijene koji se posebno ne analiziraju, a s druge zbog ekonomskih razloga koji su izrazito heterogeni: «pregrijana potražnja» dovela je u prethodnom razdoblju do većeg trošenja, ali je u konačnici dovela do ekonomske krize, čiji korijeni nisu uklonjeni, pa se kriza produžava i ne može se očekivati brzi oporavak, tako da se ne može računati ni sa skorim povećanjem potrošnje kao u nedavnoj prošlosti.

Autor svoja stajališta potkrepljuje sučeljavanjem podataka u opsegu ,koji je dostatan za dokaz tvrdnji.

GDP; energija; nafta; korelacijeAuthor: Zlatko Hill - ; DSc

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents