PRESJEK KROZ ŽIVOT I DJELOVANJE HRVATSKOG POLITIČARA DR. VINKA KRIŠKOVIĆAReport as inadecuate
PRESJEK KROZ ŽIVOT I DJELOVANJE HRVATSKOG POLITIČARA DR. VINKA KRIŠKOVIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.23 No.1 December 1996. -

U članku je obrađeno cjelokupno djelovanje hrvatskoga političara dr. Vinka Kriškovića, s posebnim osvrtom na njegov politički rad, koji je bio presudan za Kriškovićev život. Autorica ističe da se Krišković u svom dugom životu mijenjao u vremenu, ali se i vrijeme mijenjalo brže od njega, jer mu se nije uvijek znao prilagoditi. Njegova je

konstanta, naime, bila politička etika i moral u interesu zemlje koja ga je rodila. Analizirajući Kriškovićev lik i njegov životni put, autorica dolazi do zaključka da je on uvijek bio prohrvatski orijentiran, ali nikad prostranački, te da nikada nije bio neprijatelj Srba. Zbog toga treba se odbaciti uvjerenje da je Krišković bio pravaš, tj. čovjek

fašističkog opredjeljenja. Na kraju autorica iznosi zaključnu misao daje Krišković bio čovjek Zapada, koji je vrlo rano došao do uvjerenja kako u Europi nema ni jedne dovoljno jake sile koja bi

promijenila versajsku kartu Europe, i da tu snagu mogu imati samo Sjedinjene AmeričkeDržave.

hrvatski političar; Vinko KriškovićAuthor: Mira KOLAR -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents