Mogućnosti obnavljanja brownfield lokacija u HrvatskojReport as inadecuate
Mogućnosti obnavljanja brownfield lokacija u Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Trends and Economic Policy, Vol.20 No.123 August 2010. -

Cilj je ovog rada istražiti mogućnosti obnavljanja brownfield lokacija u Hrvatskoj, tj. ulaganja u napuštene industrijske, vojne i komercijalne lokacije, gdje postoji stvaran ili percipiran problem onečišćenja. Ključno je u takvim poduhvatima uključivanje brojnih sudionika, koji pripadaju različitim institucionalnim strukturama, formalnim i neformalnim, i to na različitim razinama vlasti. Analiza pokazuje da je do razvoja takvih lokacija u Hrvatskoj došlo uslijed tranzicije, poslijeratnih problema i neodgovarajućeg upravljanja državnim, kao i privatiziranim poduzećima. Postojanje takvih industrijskih lokacija ima niz nepovoljnih učinaka, ne samo na okoliš, već i na društveno-ekonomski razvoj regija i lokalnih jedinica. Zbog kompleksnosti pokretanja procesa obnavljanja brownfield lokacija i specifičnih problema u Hrvatskoj, razvojne inicijative su uglavnom usmjerene prema privlačenju greenfield investicija. Obnavljanje brownfield lokacija je područje kroz koje se mogu istražiti učinci postojećih razvojnih politika u Hrvatskoj. U zaključku se ističu mogući novi pristupi upravljanju i provođenju participativnih razvojnih inicijativa na primjeru potencijalnih brownfield ulaganja u Hrvatskoj.

brownfield; greenfield; lokalni razvoj; upravljanje; koordinacija; HrvatskaAuthor: Irena Đokić - Marijana Sumpor -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents