Građa za enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkog nazivlja. Dio I. Načela i polazišteReport as inadecuate
Građa za enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkog nazivlja. Dio I. Načela i polazište - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.59 No.7-8 July 2010. -

U radu su prikazana načela i polazišta izgradnje enciklopedijskog rječnika iz područja analitičke kemije proširene na cijelo novije znanstveno područje poznato pod nazivom analitika. Stoga će i usmjerenost, izbor, ustroj i obim leksičkih jedinica za enciklopedijski rječnik biti zadan takvim znanstvenim i stručnim činjenicama.

Utvrđena načela i prikazane metode mogu pomoći u radu na izradi hrvatskoga analitičkog rječnika i podupirati djelatnosti koje obuhvaćaju usustavljivanje i enciklopedijsko prikazivanje pojmova od posebnog značenja za analitiku. Opisana načela vode računa o terminološkim i o jezičnim zahtjevima.

Naglašava se potreba revizije zatečenog i neusustavljenog nazivlja, prilagodbe neizbježnih internacionalizama hrvatskoj jezičnoj normi, a kako je analitička kemija znanost kemijskih mjerenja, naglašena je i potreba prilagodbe nazivlja postojećim hrvatskim normama iz mjeriteljstva te iz drugih srodnih područja.

Analitička kemija; izgradnja enciklopedijskog rječnika analitičkoga nazivlja; prinos hrvatskoj leksikografijiAuthor: V. Grdinić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents