Fermatův odkazReport as inadecuate
Fermatův odkaz - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

1 CVUT - Doppler Institute for Mathematical Physics and Applied Mathematics

Résumé : V tomto příspěvku se A. Šolcová zmiňuje o obtížích se určením data narození Pierra de Fermata. Dále stručně pojednává o Fermatových metodách a objevech. Krátce vysvětluje Malou a Velkou Fermatovu větu, Fermatovu metodu nekonečného sestupu a další. Autorka vysvětluje přínos Fermatových studií pro vědu, ale i jejich praktické využití v oblasti vojenství, bankovnictví či hazardních her. Právě na jeho počest byla pojmenován jak interaktivní algebraický počítačový systém, tak matematická cena, ale i např. kráter na Měsíci.

cs en

keyword : teorie pravděpodobnosti Velká Fermatova věta odkaz Malá Fermatova věta prvočíslo křivka

Keywords : Fermat Prime Number Legacy Fermat-s Little Theorem Fermat-s Last Theorem Probability Theory Curve

Author: Alena Šolcová -

Source: https://hal.archives-ouvertes.fr/DOWNLOAD PDF
Related documents