Sinus lifting u implantoprotetskoj rehabilitaciji – prikaz slučajaReport as inadecuate
Sinus lifting u implantoprotetskoj rehabilitaciji – prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Cilj: Gubitak svih zuba u gornjoj čeljusti ponekad dovodi do otežanog uzimanja hrane i otežanog govora. Odabir kvalitetne implantoprotetske terapije s predvidljivim rezultatima omogućuje bolesnicima bolju kvalitetu života. Prikaz slučaja: Bolesnica u dobi od 62 godine koristila je gornju totalnu protezu s kojom nije bila zadovoljna. Učinjen je sinus lifting obostrano i kirurško-protetska rehabilitacija te je bolesnica dobila fiksni protetski nadomjestak sidren

na implantati ma. Rasprava i zaključak: Sinus lift ing, suvremena implantološka i protetska terapija nude nam različite mogućnosti u zbrinjavanju totalne bezubosti u maksili. Na taj način mogu se dobiti odlični estetski i funkcionalni rezultati.

implantologija; protetika; sinus liftingAuthor: Berislav Perić - ; Zavod za oralnu kirurgiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zageb, Hrvatska Tomislav Ćabov -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents