Književno stvaralaštvo i prikupljanje folklorne baštine Vida BlažinčićaReport as inadecuate
Književno stvaralaštvo i prikupljanje folklorne baštine Vida Blažinčića - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.X No.1 February 2009. -

Vid Blažinčić, rođen u Beketincu kraj Križevaca, uredio je i objavio, u Petrinji, 1920. godine zbirku

Narodne pjesme u kojoj su tiskane prikupljene pjesme narodnih kazivača i pjevača-guslača.

I sam je, već od studentskih dana, pisao pjesme, pripovijesti, rasprave, poučne članke i objavljivao ih u časopisima, zbornicima i još nekim tiskovinama početkom 20. stoljeća. Ovdje izdvojeni pjesnički i prozni ostvaraji imaju naglašenu odgojno - prosvjetiteljsku poruku. Piše za djecu i mlade. Objavljuje rasprave o likovnoj i književnoj umjetnosti.

Vid Blažinčić; Beketinec - Dubovec; zbirka; sakupljanje; usmena pjesnička narodna baština; poetsko i prozno stvaralaštvoAuthor: MARICA VRABEC -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents