Gradačka toponimija - Folia onomastica Croatica, No.18 April 2010.Report as inadecuate
Gradačka toponimija - Folia onomastica Croatica, No.18 April 2010. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.18 April 2010. -

U radu se, na temelju terenskoga istraživanja, obrađuje više od 1.500 toponimskih različnica u selu Gradac u Zažablju, mikroregiji na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u neumskome zaleđu. U gradačkim se toponimima ogleda reljefna raznolikost gradačke župe, biljna i životinjska raznolikost te važnost mjesta na kojima se nalazi voda. Također doznajemo za postojanje poganskih Mokoš, Treskavac i starokršćanskih Sutilija, Vara svetišta te veliku usitnjenost posjeda. Velik je broj toponima Lišća, Velja Vas mjesnome pučanstvu posve neproziran što je posljedicom čestih migracija s ovih i na ove prostore.

toponimija; toponimska različnica; ojkonimija; hidronimija; GradacAuthor: Domagoj Vidović - orcid.org-0000-0002-1000-0237 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents