Uloga slikovnih metoda u obradi bolesnika s hipertenzijomReport as inadecuate
Uloga slikovnih metoda u obradi bolesnika s hipertenzijom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.16 No.86 March 2010. -

Uloga radiološke obrade hipertoničara jest pronaći bolesnike sa sekundarnom hipertenzijom te utvrditi postoje li komplikacije u smislu oštećenja organa. Klinička sumnja na sekundarnu hipertenziju postavlja se na temelju anamneze, statusa, nalaza rutinske obrade i učinkovitosti medikamentozne terapije. Radiološka obrada uključuje prikaz nadbubrežnih žlijezda, bubrega i renalnih arterija ultrazvukom, kompjutoriziranom tomografijom i magnetskom rezonancijom. Parenhimske bolesti bubrega najčešći su uzrok sekundarne arterijske hipertenzije pri čemu je najčešće dostatan ultrazvučni pregled. Radiološki prikaz nadbubrežnih žlijezda potreban je u slučaju biokemijske potvrde primarnog aldosteronizma te hipersekrecije katekolamina. Stenoza renalne arterije u mlađih osoba obično je uzrokovana fibromuskularnom displazijom i učinkovito se liječi balonskom dilatacijom, dok je potreban oprez pri indiciranju liječenja aterosklerotske stenoze renalne arterije u starijoj dobi.

hipertenzija; kompjutorizirana tomografija; magnetska rezonancija; renalna hipertenzija; renovaskularna hipertenzija; ultrazvukAuthor: Ranka Štern Padovan - Maja Hrabak Paar - Mario Lušić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents