Industrijski procesi dobivanja biodizelaReport as inadecuate
Industrijski procesi dobivanja biodizela - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.4 No.1-2 July 2009. -

U radu se opisuju neki važni industrijski procesi dobivanja biodizela. Prikazane su njihove osnovne karakteristike te naglašena prikladnost

šaržnim ili kontinuiranim izvedbama. Navedeni su podaci o potrošnji energije. Posebno je ukazano na važnost analize i poznavanja inženjerskih aspekata pojedine tehnologije u postupku izgradnje konkretnog postrojenja. Također je naglašena potreba za formuliranjem jedinstvenog obrasca kao temelja za mjerodavnu prosudbu ponuđenih tehnologija u tom postupku.

biodizel; biogoriva; transesterifi kacija; uljeAuthor: Dinko Sinčić - ; Zagrebački Holding, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents