JEZIČNE ZNAČAJKE MJESNOGA GOVORA JANJINEReport as inadecuate
JEZIČNE ZNAČAJKE MJESNOGA GOVORA JANJINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.5 No.5. March 2010. -

U radu se opisuju jezične značajke govora sela Janjine koje se nalazi u središnjem dijelu poluotoka Pelješca. Daje se sažeti pregled jezičnih značajki govora koji dosad u literaturi nije precizno opisan ni fonološki ni morfološki, a ni na drugim jezičnim razinama. Opisuju se značajke koje su tipične za štokavsko narječje. Za jezičnu analizu poslužio je ogled mjesnoga govora Janjine snimljen na kazetofonsku vrpcu u srpnju 2006.

govor Janjine; jezične značajke; štokavsko narječjeAuthor: Marijana Tomelić Ćurlin - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents