UTJECAJ IMPLEMENTACIJE SUSTAVA SIGURNOSTI PREHRANE ISO 22000 NA POBOLJŠANJE ZAŠTITE POTROŠAČA U HOTELSKIM PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJReport as inadecuate
UTJECAJ IMPLEMENTACIJE SUSTAVA SIGURNOSTI PREHRANE ISO 22000 NA POBOLJŠANJE ZAŠTITE POTROŠAČA U HOTELSKIM PODUZEĆIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Thought and Practice, No.2 February 2010. -

ISO 22000 je međunarodni standard koji omogućuje udovoljavanje zahtjevima upravljanja sigurnošću prehrane. Standard ISO 22000 je generički standard, kompatibilan sa sustavima kvalitete ISO 9001 i sustavom zaštite okoliša ISO 14001. Cilj je radu na znanstveno utemeljen način dokazati utjecaj sustava sigurnosti prehrane ISO 22000 na poboljšanje zaštite potrošača u hotelskim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Za potrebe tog dokazivanja provedeno je istraživanje metodom anketiranja na uzorku od 350 hotela u Republici Hrvatskoj i metodom intervjua s hotelskim menadžerima, u hotelima u Republici Hrvatskoj s implementiranim sustavom ISO 22000. Pri obradi rezultata koristilo se metodom deskriptivne statistike i metodom analitičkoga hijerarhijskog procesa. S obzirom na rezultate istraživanja, prihvaća se osnovna hipoteza i zaključuje se da sustav sigurnosti ISO 22000 utječa na poboljšanje zaštite potrošača u hotelima u Republici Hrvatskoj.

ISO 22000; poboljšanje zaštite potrošača; hoteli; Republika HrvatskaAuthor: Marija Dragičević - ; Sveučilište u Dubrovniku, odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents