Kiša, hrana i kultura: međusobni utjecaji kulturnih, društvenih i prirodnih činitelja jednoga krajaReport as inadecuate
Kiša, hrana i kultura: međusobni utjecaji kulturnih, društvenih i prirodnih činitelja jednoga kraja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. -

U ovome radu autorica najprije teorijski raspravlja o međusobnom odnosu raznih kulturnih, društvenih i prirodnih činitelja kao što su to klima, gospodarstvo, prehrana i si., njihovom preplitanju, suodnosu i međuzavisnosti, da bi kasnije i na primjeru vlastita terenskog istraživanja pokazala do koje se mjere navedene teorijske postavke uspijevaju održati u praksi. Naime, izgradnja akumulacijskoga jezera Butoniga u središnjoj je Istri dovela do promjena pedoloških svojstava tla, što je pak uvjetovalo pojavu novih oblika gospodarstva toga dijela Istre i na određen način promijenilo način života lokalnog stanovništva. Ipak, da bi ekološka promjena uspjela utjecati na jednu određenu kulturu, ta joj kultura mora to omogućiti.

promjene u okolišu; središnja Istra; tartufiAuthor: Sanja Kalapoš - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents