Veli mrgar ili cvijet u kamenu - Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002.Report as inadecuate
Veli mrgar ili cvijet u kamenu - Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. -

Sjeveroistočno od mjesta Baška na otoku Krku nalazi se jedan od najljepših mrgara na našoj obali — svojim oblikom podsjeća na kameni cvijet. Etnološki je važan kao spomen na nekada vrlo zastupljenu tradiciju uzgoja ovaca i koza na otoku Krku. Na Krku ima još ljudi koji se bave ovčarstvom ali ta grana privređivanja polako izumire. Još 1995. godine skupina studenata etnologije i arhitekture pod vodstvom profesora Borisa Morsana i Tome Vinšćaka boravila je na terenskome istraživanju kako bi arhitektonski i fotografski dokumentirala neke od spomenika te pastirske kulture. Tako su kolegice Barbara Čubranić, Aneta Mudronja i Tamara Pungaršek izradile arhitektonski snimak Velog mrgara kojeg donosimo u ovome radu.

mrgar; Baška; Krk; dokumentacijaAuthor: Tomo Vinšćak - ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents