U kriposti suetoga posluxa: povijest barske patricijske familije SamuelisReport as inadecuate
U kriposti suetoga posluxa: povijest barske patricijske familije Samuelis - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.37 No.37 December 2009. -

Među najstarije i najznačajnije barske patricijske familije ubraja se porodica Samuelis. Stoljećima je bila prisutna u društvenom i crkvenom životu Bara, poslovnim odnosima bila povezana s Kotorom, Dubrovnikom i Venecijom, a porodičnim vezama s kotorskim Bolicama i Sithijima i šibenskim Bukulinima. Na osnovu podataka iz Istorijskog arhiva u Kotoru i Državnog arhiva u Veneciji, kao i saznanja istoriografije, u ovom se radu prate njeni pripadnici tokom nekoliko stoljeća njihovih pominjanja. Time se takođe sagledavaju tvorevine društvene memorije i segmenti mentalnih obrazaca onovremenog višeg socijalnog staleža te posredno, kroz priložene dokumente, rasvjetljava urbana i posebno kulturna istorija njegove matične sredine.

Bar; patricijat; srednji vijek; književna istorija; rani novi vijekAuthor: Savo Marković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents