O uspješnom pisanju e-maila - Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXII No.2 December 2009.Report as inadecuate
O uspješnom pisanju e-maila - Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXII No.2 December 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXII No.2 December 2009. -

Ovaj rad je zamišljen kao jednostavan vodič za uspješno pisanje e-maila u poslovnoj i privatnoj komunikaciji

na engleskom jeziku. U radnom okruženju e-mail često zamjenjuje druge vrste komunikacije, ponajviše jer

omogućava brzi prijenos poruka neovisno o udaljenosti sugovornika.

Vještina uspješnog pisanja e-maila uključuje i kulturu komuniciranja putem interneta. Važno je, bez obzira

na to radi li se o poslovnoj ili privatnoj komunikaciji, slijediti bonton emaila. Pišući e-mail, moramo znati komu ga upućujemo. Pažljivo promišljanje odredit će mu sadržaj i stil. Veoma je važno znati i neka opća pravila o pisanju e-maila koja uključuju jasnoću i preciznost njegovoga sadržaja.

Skraćenice, akronimi i ikone raspoloženja također se koriste pri pisanju e-maila i stoga ih je poželjno poznavati.

E-mail je zasigurno vrijedan komunikacijski alat, stoga je bitno znati pravilno ga koristiti i tako olakšati i unaprijediti poslovnu i privatnu komunikaciju.

e-mail; bonton e-maila; vodič; uspješno pisanje; primatelj e-mailaAuthor: Vesna Vulić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents