Bratovštine skule župe sv. Eufemije u Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljećuReport as inadecuate
Bratovštine skule župe sv. Eufemije u Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljeću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.27 December 2009. -

U članku su obrađene bratovštine skule Župe sv. Eufemije Fume u Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljeću, i to na temelju nekoliko sačuvanih do sada neobjavljenih kodeksa knjiga bratovština - madrikula, knjiga računa, knjižica priaća i trošnja te raznih drugih dokumenata koji su uglavnom pisani kurzivnom glagoljicom. Cilj je rada pokazati važnost bratovština za društveni, ekonomski i kulturni život nekog mjesta, odrediti koji su bili ciljevi i zadaci tih bratovština, odnosno pokazati na koji su način članovi bratovština u praksu provodili pravila kapitule određena na osnivačkim skupštinama.

glagoljske madrikule; knjige računa; kurzivna glagoljica; kapituli bratovštinska pravila; bratovštine skuleAuthor: Grozdana Franov Živković - ; Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents