Diplomatička analiza isprava slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godineReport as inadecuate
Diplomatička analiza isprava slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.27 December 2009. -

U radu se analiziraju isprave slavonskih banova u anžuvinskom razdoblju te prikazuju diplomatička pravila koja su korištena u njihovoj kancelariji. U prilogu se objavljuje i inventar sačuvanog korpusa isprava na temelju kojih je analiza izvršena te donose regesti onih od njih koje su neobjavljene u postojećim zbirkama izvora.

14. stoljeće; Slavonija; diplomatika; ban; banska kancelarijaAuthor: Éva B. Halász - ; MTA-SZTE-MOL, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Szeged, Madžarska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents