Obiteljski nadimci u Zasadbregu - Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009.Report as inadecuate
Obiteljski nadimci u Zasadbregu - Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. -

U radu se obiteljski nadimci u Zasadbregu analiziraju sa semantičkomotivacijskoga i tvorbenoga aspekta. Pokazuje se da ta onimijska kategorija sadrži mnoge zanimljive jezične i izvanjezične informacije, koje su odraz govora i života toga gornjomeđimurskoga sela.

Zasadbreg; obiteljski nadimci; motivacijska i tvorbena analizaAuthor: Ines Virč - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents