Toponimija Paklenih otoka - Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009.Report as inadecuate
Toponimija Paklenih otoka - Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. -

Nakon zapisivanja od informanata dobivenih toponima koji se upotrebljavaju na području Paklenih otoka pokraj grada Hvara pristupa se analizi tih toponima. Zaključuje se da je tendencija imenovanja uvjetovana pogledom s mora koji je povezan s plovidbom i ribolovom. Zatim se toponimi semantički klasificiraju te se analiziraju s obzirom na strukturu tvorbe. Također se utvrđuje jezično podrijetlo toponima pri čemu se zaključuje da ih je većina stvorena od hrvatskih riječi, a romanizama ima oko 15%. Da bi se toponimi mogli pravilno izgovoriti potrebno je osnovno poznavanje hvarskog govora pa su u jezičnome uvodu objašnjene karakteristike hvarske cakavštine. Oblici toponima dobiveni ispitivanjem na terenu uspoređuju se onima na pomorskoj karti te s onima u jednom ranijem istraživanju toga područja.

toponimija; Pakleni otoci; Hvar; hrvatski dijalekti; cakavski govorAuthor: Vinko Kovačić - ; Odsjek za talijanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents