Nacrt za zoonomastička istraživanja na primjeru imena konjaReport as inadecuate
Nacrt za zoonomastička istraživanja na primjeru imena konja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.17 April 2009. -

Kod imena životinja ili zoonima ponekad je veoma teško odrediti granicu između imena i apelativa od kojega je ime nastalo. U radu se analiziraju modeli imenovanja u zoonimiji, uglavnom na primjeru obrađivanih imena konja. Iako je taj model djelomice usporediv pa i podudaran s modelima imenovanja kod ostalih onomastičkih kategorija, ipak klasifikacija prikupljenih zoonima pokazuje da oni slijede neke svoje jedinstvene modele, u pravilu određene izravnim odnosom čovjeka i životinje.

zoonimi; imena životinja; imena konja; hiponimi; imenovanje; opća imenica; vlastita imenicaAuthor: Dunja Brozović Rončević - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska Ankica Čilaš Šimpraga - ; Institut

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents