»Veliča« — hvalospjev Djevice Bogorodice. Egzegetske bilješke uz Lk 1, 46—55Report as inadecuate
»Veliča« — hvalospjev Djevice Bogorodice. Egzegetske bilješke uz Lk 1, 46—55 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.36 No.1 September 1966. -

Marijin Veliča spada svakako u biserje svetopisamskog pjesništva, koje kroz duga stoljeća, tisućljeća mnogostruko nadahnjuje pobožnost Crkve. Dosta je podsjetiti na glasovitu Bachovu kantatu Magnificat i na poznate riječi J.B. Bossueta: »Što da kažem o ovom božanskom kantiku? Njegova jednostavnost i u isto vrijeme uzvišenost nadilazi svu moju inteligenciju i poziva me da radije šutim nego da govorim.« U dnevnom bogoslužju Crkve Veliča zauzima od davnine jedno od najsvečanijih mjesta te na neki način kruni cijelu molitvu Crkve. Stoga imamo uvijek povoda da Veliča iznovice komentiramo, kako bismo ugodili svoju dušu s Marijinom u hvalospjevu Bogu, Spasitelju svojemu.

Marijin VeličaAuthor: Bonaventura DUDA - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents