Utjecaj svojstava goriva na značajke motora i tribološki parametriReport as inadecuate
Utjecaj svojstava goriva na značajke motora i tribološki parametri - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.48 No.2 June 2009. -

U radu se razmatra korištenje mineralnog dizelskog goriva, čistog biodizelskog goriva, te njegovih mješavina i utjecaj svojstava goriva na značajke motora s ciljem smanjenja štetnih emisija. Za eksperimente je korišten autobusni dizelov motor, te čisto biodizelsko gorivo proizvedeno iz repičina ulja i nekoliko njegovih mješavina s mineralnim dizelskim gorivom. Gustoća, viskoznost, površinska napetost i brzina zvuka ispitivanih goriva određivane su eksperimentalno i vrijednosti su uspoređivane s istima od mineralnog dizelskog goriva. Dobivene rezultate smo upotrijebili za analizu najvažnijih značajki motora i triboloških parametara.

biodizelsko gorivo; ovisnost svojstava o kemijskoj strukturi; tribologija trenje, trošenje, podmazivanje; trošenje klipa motoraAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents