HERMANN BAUSINGER, FORMEN DER »VOLKSPOESIE«. Grundlagen der Germanistik, 6. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1968, 291 str.Report as inadecuate
HERMANN BAUSINGER, FORMEN DER »VOLKSPOESIE«. Grundlagen der Germanistik, 6. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1968, 291 str. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.7 No.1 May 1970. -

Bausinger je jedan od vodećih mlađih njemačkih predstavnika one struje u folkloristici koja promatra folklor u njegovoj funkciji, u povijesnim mije¬nama, zanimajući se više od svega za njegovu sudbinu u današnjem urbanom svijetu, otvorena pogleda prema duhovnim zbivanjima u modernom društvu, na suprotnom polu od onoga sve do danas prisutnog romantičkoga idealizi-ranja folklorne idile, ali isto tako daleko i od shvaćanja da folklor pripada samo mrtvoj prošlosti bez daljih perspektiva. O autorovoj orijentaciji rje¬čito govori i naslov jedne druge njegove knjige: Narodna kultura u tehničkom svijetu 1961.Author: Maja Bošković Stulli - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents