NOVI OBLICI UGROZA I NACIONALNA SIGURNOST U PERCEPCIJI HRVATSKIH GRAĐANAReport as inadecuate
NOVI OBLICI UGROZA I NACIONALNA SIGURNOST U PERCEPCIJI HRVATSKIH GRAĐANA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.18 No.3 101 June 2009. -

Novi izazovi i prijetnje nekonvencionalne i netradicionalne

prirode u prvi su plan stavile problem tzv. -nevojnog ugrožavanja

sigurnosti-, odnosno oružanoga sukoba koji se ne odvija po

međunarodnim konvencijama i pravilima, zbog čega je usvojen

pojam -asimetričnog ratovanja-. Velik broj europskih zemalja

među kojima i Republika Hrvatska procjenjuje da je klasičan

konvencionalni napad na državni teritorij u sadašnjoj konstelaciji

međunarodnih odnosa malo vjerojatan, ali s druge strane, veliku

vjerojatnost dobili su oblici ugrožavanja sigurnosti koji proizlaze

iz nekonvencionalnog oblika prijetnji. U tom kontekstu

provedeno je istraživanje koje je trebalo utvrditi stavove javnosti

prema percepciji suvremenih prijetnji i mogućnosti njihova

ugrožavanja stanovništva Republike Hrvatske, pri čemu rezultati

pokazuju kako je percepcija mogućih ugroza nacionalne

sigurnosti kod velikoga dijela pučanstva povezana uglavnom sa

socijalnom problematikom, dok su razni modaliteti vojnih i

asimetričnih prijetnji u drugom planu.

Hrvatska vojska; asimetrično ratovanje; nacionalna sigurnost; hrvatsko društvo; sigurnosne ugrozeAuthor: Marinko OGOREC - ; Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava MORH-a, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents