ODREĐIVANJE TROŠKOVA BRODA U PLOVIDBI PORADI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA OPTIMIZACIJE BRODSKOGA KAPACITETAReport as inadecuate
ODREĐIVANJE TROŠKOVA BRODA U PLOVIDBI PORADI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA OPTIMIZACIJE BRODSKOGA KAPACITETA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.56 No.1-2 June 2009. -

Predmet ovog rada je nastojanje da se opiše i unaprijedi prikaz strukture brodskih troškova putovanja kako bi se

odredio optimalan kapacitet broda. Problem u određivanju brodskoga optimalnog kapaciteta pojavljuje se zbog brojnih

čimbenika koje treba uzeti u obzir. Neki od njih su troškovi brodara na razmatranoj liniji koji moraju biti kvantificirani

kako bi se mogla izvoditi optimizacija brodskoga kapaciteta. Općenito se troškovi brodara za razmatrano putovanje

mogu prikazati kao troškovi broda u plovidbi, troškovi broda u luci i operativni troškovi. Glavni cilj ovom istraživanju

je definirati troškove nastale u plovidbi broda. Struktura dnevnih troškova broda u plovidbi s gledišta brodara, može

općenito biti razlučena na troškove prijevoznog učinka, troškove za gorivo i troškove za prolazak kroz kanale. Sinteza

tih troškova izvedena je kao grafički prikaz dnevnih troškova po jedinici kapaciteta broda u plovidbi.

analiza, troškovi; optimalni kapacitet broda; troškovi brodara; troškovi broda u plovidbiAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents