Buduća demokracija - Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007.Report as inadecuate
Buduća demokracija - Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Polazeći od postmodernih teorija diferencije Luhman, Derrida, Castells autor ustvrđuje da se pitanje europske budućnosti i demokracije ne može razumjeti preko bilo koje vrste projekta višeg jedinstva, već kao proces političkog djelovanja uz koji se ne može vezati perspektiva unaprijed određenog ustrojstva Europe. Ishodište takve ocjene autor pronalazi u oprečnosti dvaju nesumjerljivih pluralizama: povijesno proizvedenog, koji se očituje u specifi čnim nacionalnim ili religijskim svojstvima i onog koji je određen demokratskom procedurom, koji ne polazi od specifi čnih svojstava pripadnika neke zajednice nego od načela pravne jednakosti. Upravo zbog spomenute razlike, demokracija, pravo, politika ili pak religija su naprosto auotopoietični sustavi, koji se ne integriraju u viša jedinstva, već funkcioniraju kao funkcionalno limitirane cjeline, koje uključuju i isključuju iz sustava različite segmente okoline. Ako nema tog višeg cilja prema kojem Europa treba ići, čemu treba težiti Europa, pa onda i europska demokracija? Odgovor je, smatra autor, u dekonstrukciji europskih vizija, iluzija i projekata, pri čemu kritički potencijal teorija diferencije nije u njihovoj praktičkoj primjeni, nego u njihovom drugačijem razumijevanju stanja stvari.

demokracija; projekt Europe; postmoderne teorije diferencije; teorija sustava; teorija dekonstrukcijeAuthor: Davor Rodin - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents