Polupredjednički sustav i racionalizirani parlamentarizam:primjeri Francuske i NjemačkeReport as inadecuate
Polupredjednički sustav i racionalizirani parlamentarizam:primjeri Francuske i Njemačke - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

Polazeći od institucionalnog pristupa istraživanju, u radu se analiziraju slučajevi institucionalnog ustrojstva Njemačke i Francuske koji predstavljaju prototipske kategorije sustava racionaliziranog parlamentarizma i polupredsjedničkog sustava. Razmatraju se i različite defi nicije oba sustava, njihova interpretacija i kritike. U obje zemlje novi vladavinski

sustavi nastali su konstitucionalnim inženjerstvom. Francuska je 1958. oblikovala prototipski ustav polupredsjedničkog sustava s bikefalnom izvršnom vlašću. Posebno se razmatraju problemi mogućeg sukoba između premijera i predsjednika unutar francuske bikefalne egzekutive. U Njemačkoj je pak 1949. oblikovan sustav racionaliziranog parlamentarizma s posredno biranim šefom države. Cilj oba sustava bila je prilagodba institucija novim socijalnim, ekonomskim i političkim uvjetima, no dok je u Njemačkoj vladavinski sustav ostao unutar matrice parlamentarizma kao racionalizirani parlamentarizam, u Francuskoj nastaje nova kategorija vladavinskog sustava – polupredsjednički sustav.

racionalizirani parlamentarizam; polupredsjednički sustav; konstitucionalni inženjering; Francuska; NjemačkaAuthor: Tomislav Bonić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents