Projekt uređenja knjižnice samostana sv. Frane u Zadru izvještaj od 13. prosinca 2008.Report as inadecuate
Projekt uređenja knjižnice samostana sv. Frane u Zadru izvještaj od 13. prosinca 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.1 No.2 May 2009. -

Uređenje knjižnice samostana sv. Frane u Zadru zajednički je projekt samostana sv. Frane i Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Kratkoročni je cilj projekta čišćenje i inventarizacija iznimno vrijednog fonda te knjižnice koji se procjenjuje na više od 40 000 svezaka, a sastoji se od stotinjak inkunabula, deset koralnih oslikanih kodeksa te mnogobrojnih klasičnih, moralnih, teoloških i prirodoznanstvenih djela. Pretpostavlja se da knjižnica u samostanu djeluje od njegova osnutka u 13. stoljeću, otkada je prikupljana i građa današnjeg fonda knjižnice. Dugoročni plan uređenja podrazumijeva izradu projekta uređenja knjižnice arhitektonski i građevinski dio, stručnu obradu, zaštitu, izradu mrežno dostupnog kataloga, digitalizaciju odabranih primjeraka knjižnične građe i naposljetku otvaranje knjižnice javnosti.Author: Zoran Velagić - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti Marijana Tom

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents