Istraživanje stajališta o čitanju i njihov utjecaj na nakladništvo ocjena zainteresiranosti za književne vrsteReport as inadecuate
Istraživanje stajališta o čitanju i njihov utjecaj na nakladništvo ocjena zainteresiranosti za književne vrste - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions, Vol.1 No.2 May 2009. -

Istraživanje predstavljeno u ovom radu proizašlo je iz dviju pretpostavki. Prema prvoj Kraaykamp 1993, razlike u čitateljskim navikama rezultat su različitih kulturnih ponašanja, a prema drugoj Bourdieu 1984, kulturno je sudjelovanje uvjetovano pripadnošću socijalnoj klasi koja je određena osnovnim demografskim profilom ispitanika izobrazba, prihodi, zanimanje. Iz navedenih razloga uzorak je ispitanika temeljen na trima središnjim mjestima prikupljanja podataka - u knjižnicama i knjižarama, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Metodologija istraživanja primijenjena u ovom radu oslanja se na dosadašnje teorijske spoznaje o „faktorima koji determiniraju sklonost čitanju- Stokmans 1999, kao i na planiranje, provođenje i prikupljanje podataka te njihovo analiziranje metodama multivarijatne statistike. S ciljem statističkog kvantificiranja kreiran je upitnik kojim su se mjerila stajališta čitateljske populacije n=400. Podaci su prikupljeni 2007. godine metodom „licem u lice- na izabranim centralnim lokacijama knjižnice i knjižare u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Osijeku.

U ovom je radu prezentirana istraživačka studija te statistička analiza podataka u kojima su ispitanici ocjenjivali zainteresiranost za izabrane književne vrste. Rezultati istraživanja protumačeni su s posebnim osvrtom na njihovu važnost u nakladništvu, društvenoj djelatnosti koja se bavi produkcijom, promidžbom i prodajom knjige, te na taj način izravno ovisi o stajalištima čitatelja.

Author: Nives Tomašević - ; University of Zadar, Department of Library & Information Science

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents