POVEZANOST EMPATIJE I MAŠTE ODGOJITELJA S NEKIM KARAKTERISTIKAMA PONAŠANJA I IGRE PREDŠKOLSKOG DJETETAReport as inadecuate
POVEZANOST EMPATIJE I MAŠTE ODGOJITELJA S NEKIM KARAKTERISTIKAMA PONAŠANJA I IGRE PREDŠKOLSKOG DJETETA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Magistra Iadertina, Vol.3 No.1 December 2008. -

U radu se analiziraju rezultati dijela šireg empirijskog istraživanja o utjecaju interakcije djeteta s lutkom na ponašanje i igru djece , i to onog dijela čiji je cilj ispitivanje povezanosti odgojiteljeve emocionalne empatije i mašte s prosocijalnim i agresivnim ponašanjem djece, te obilježja njihove spontane igre u dječjem vrtiću. Utvrđeno je da postoji povezanost između odgojiteljičine empatije i mašte s prosocijalnim i agresivnim ponašanjem djece, te određenim aspektima dječje spontane igre.

Djeca iz odgojnih skupina, koje vode više empatične i maštovite odgojiteljice eksperimentalna skupina, procijenjena su kao više prosocijalna, dok su kod manje empatičnih i maštovitih odgojiteljica kontrolna skupina djeca procijenjena kao više agresivna.

Rezultati praćenja dječje spontane igre ukazuju da su u djece koju vode više empatične i više maštovite odgojiteljice eksperimentalna skupina odgojiteljica zastupljenije igre mašte, posebice simboličke igre s lutkom, te praktično-radne aktivnosti, u maloj skupini ili u paru. Kod kontrolne skupine odgojiteljica, u djece su značajno više zastupljene društvene i didaktičke igre s pravilima, te sportske igre.

agresivno ponašanje; dječja igra; emocionalna empatija; mašta; prosocijalno ponašanjeAuthor: Hicela Ivon - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Joško Sindik - ; Dječji vrtić Trnoružica, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents