TOPONIMIJA SELA DUBLJANI U POPOVU - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009.Report as inadecuate
TOPONIMIJA SELA DUBLJANI U POPOVU - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U ovome se radu na temelju terenskog istraživanja obrađuje toponimija danas gotovo posve napuštenoga sela Dubljani u Popovu u istočnoj Hercegovini. U mjesnoj su toponimiji najzastupljeniji toponimi antroponimnoga postanja s pomoću kojih se upoznajemo s negdašnjim i današnjim imovinsko-pravnim ustrojem srednjovjekovnog Huma, toponim Satulija ‘Sanctus Elias’ spomen je na davne romansko-hrvatske dodire, a na primjeru toponima Sačivišće upoznajemo se s veoma složenom dijalektnom slikom istočne Hercegovine.

Dubljani; Popovo; toponimi; ojkonimi; etnikAuthor: Domagoj Vidović - orcid.org-0000-0002-1000-0237 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents